Versenykiírás

XXIV. Hajnal Imre Matematika Tesztverseny 2020-ősz

A Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozata a GYSZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, a MTA SZAB Békés Megyei Testülete Matematika Tudományos Műhelye támogatásával ebben az évben is megszervezi a XXIV. Hajnal Imre Matematika Tesztversenyt.

Résztvevők: A versenyen a középiskolák nappali tagozatára járó diákok vehetnek részt.

Időpont és helyszín: A verseny 2020. december 3-án 14.00 - 15.30-ig lesz a versenyre jelentkező iskolákban.

A nevezés feltétele, módja, határideje: A versenyen minden középiskola tetszőleges számú versenyzőt indíthat. Nevezni az I., a II. és a III. kategóriában csak elektronikusan lehet a www.bolyaibekes.hu honlapon a Hajnal Imre Matematika Tesztverseny menüpont alatt, a IV. kategóriában pedig a honlapon található, kitöltött Excel táblázat beküldésével 2020. november 30-ig. A nevezés részleteit ott pontosan megtalálják.
A versenynek nincs nevezési díja.

A verseny (ideiglenes) lebonyolítása: A diákok a rendkívüli helyzetre való tekintettel ideiglenesen négy kategóriában versenyeznek. I. kategóriába tartoznak a hagyományos gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok 10. valamint a nyelvi előkészítős 10-11. évfolyamok tanulói. II. kategóriába tartoznak a hagyományos gimnáziumok, szakgiumáziumok, technikumok 11-12. valamint a nyelvi előkészítős 12-13. évfolyamok tanulói. III. kategóriába tartoznak a szakközépiskolákban (régebben: szakiskola, szakképzés) tanuló diákok évfolyamtól függetlenül, illetve a szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzés 12. évfolyamos tanulói is. IV. (ideiglenes) kategóriába tartoznak a hagyományos gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, nyelvi előkészítős 9. évfolyamok tanulói. A kategóriánként az eddig tanult tananyagból összeállított különböző feladatlapon 90 perc alatt kell 25 feladatot megoldani. A feladatokra adott 5 lehetséges válasz (A,B,C,D,E) közül kell kiválasztani a pontosan egy helyeset. Jó válaszért 5 pont, hibásért 0 pont jár. Ha a tanuló a kérdésre nem válaszol, 2 pontot kap. Eredményt egy később jelzett időpontban hirdetünk, a jelzett kategóriákban külön-külön. Ha azonos a pontszám, akkor a több helyes válasz, ezek egyenlősége esetén a prioritás szám a döntő. Ha ez is megegyezik, holtversenyt hirdetünk.
A versenyen számológép, író- és rajzeszköz (toll, ceruza, vonalzó, körző) használható, függvénytábla és más könyvek nem.

További információk megtalálhatók a www.bolyaibekes.hu honlapon, illetve kérhetők a marczisgy@t-online.hu e-mail címen.

Várjuk a tanulók jelentkezését!
Gyula, 2020. október 12.

Versenyfelhívás

ÉRTESÍTÉS

A Bolyai János Matematikai Társulat értesíti az összes érdekeltet, hogy a
SCHWEITZER MIKLÓS MATEMATIKAI EMLÉKVERSENYT

ebben a tanévben 2020. október 22. (csütörtök) és november 2. (hétfő) között rendezi meg.

A versenyfeladatok 2020. október 22-én (csütörtökön) 12.00 órakor tölthetőek le pdf formátumban a http://www.bolyai.hu/schweitzer.htm honlapról.

A Schweitzer Miklós Emlékversenyen részt vehetnek mindazok, akik a verseny megrendezésekor Magyarországon vagy magyar állampolgárként külföldön valamely egyetem, főiskola hallgatói, vagy középiskolai tanulók, vagy a verseny megrendezésének évében szereztek egyetemi, főiskolai oklevelet. PhD-hallgatók csak akkor vehetnek részt, ha egyetemi, főiskolai diplomájukat a verseny megrendezésének évében szerezték. A versenyből ki vannak zárva azok, akik a verseny megrendezésének événél korábban MSc-szintű oklevelet szereztek matematikus, alkalmazott matematikus, informatikus, programtervező matematikus vagy matematika tanári szakon akár itthon, akár külföldön.

A feladatok megoldására a versenyzők idén 11 napot fordíthatnak. A megoldásokat magyar nyelven, nyomtatva vagy jól olvashatóan tintával, feladatonként külön papírra írva, továbbá a versenyzők nevének, évfolyamának, végzettségének, pontos lakcímének és e-mail címének feltüntetésével 2020. november 2-án (hétfőn) magyar idő szerint 12.00 óráig kizárólag elektronikusan pdf vagy jpg formátumban a schweitzer.miklos@renyi.hu címre kell elküldeni. A megoldásokat egy levélben kérjük, feladatonként külön fájlban.
Más úton, illetve későbben beadott megoldásokat a versenybizottság nem vesz figyelembe.

A versenyzők tetszés szerinti számú kitűzött feladat megoldását nyújthatják be. A verseny nyertesei között a Társulat Schweitzer Miklós díjakat oszt ki.
A feladatokat a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk. Több versenyző együttműködése nincs megengedve. Ha a versenybizottság tudomására jut, hogy valamelyik versenyző ezt a követelményt megszegte, az illetőt a versenyből kizárja.
Arra kérünk mindenkit, hogy a versenyzőknek semmilyen segítséget ne nyújtson a matematikai feladatok megoldásához, s velük semmiféle eszmecserét se folytassanak a feladatok megoldásával kapcsolatban a beadási határidő lejártáig. Kérjük továbbá, hogy amennyiben ilyen természetű szabálytalanság elkövetése jut bárki tudomására, haladéktalanul jelezze ezt a versenybizottságnak a fenti címen.

Budapest, 2020. szeptember 16.

a Versenybizottság

Versenykiírás

Felhívás

A Bolyai János Matematikai Társulat

2020. október 2-án, pénteken (magyar időszámítás szerint) 14.00 órai kezdettel

rendezi meg a 2020-ben érettségizettek és a középiskolai tanulók részére a

Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a versenyt a Társulat idén online formában rendezi meg, az ezzel kapcsolatos technikai tudnivalókat a felhívás végén tesszük közzé.

Kérjük a versenyzőket, hogy részvételi szándékukat legkésőbb 2020. szeptember 30-án (szerdán) 16.00 óráig a www.bolyai.hu/kurschak.htm oldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével jelezzék.

A kihirdetendő három feladat kidolgozására négy óra idő fordítható. Semmilyen segédeszköz (könyv, jegyzet, elektronikus segédeszköz) nem használható. Az íróeszközökön kívül az egyedüli megengedett segédeszköz a körző és vonalzó.

A tanulóverseny hagyományainak megfelelően a versenyen olyan feladatok szerepelnek, amelyek megoldása a versenyzők önálló matematikai gondolkodó készségét teszi próbára.

Kérjük a versenyzőket, hogy versenydolgozatukon nevüket olvashatóan és pontosan tüntessék fel.

A Kürschák József Tanulóverseny legjobb dolgozatainak szerzői Kürschák József díj-ban részesülnek.

A verseny eredményhirdetése 2020 decemberében lesz, a helyszínt és az időpontot később hirdetjük meg.

Az online lebonyolítással kapcsolatos technikai tudnivalók és előírások:

Helyszín:
Szabadon választott (otthon, iskola, egyéb), ahol a versenyző a felhívásban szereplő feltételeket teljesíteni tudja.

A versenyzők részéről szükséges technikai felszerelés és előkészületek:

 1. Név, google azonosító (kötelező), tartalék email cím (választható) megadása a regisztráció során.
 2. Webkamera (lehet laptop, tablet stb. beépített webkamerája) vagy okostelefon folyamatos töltéssel és internet kapcsolat. (kötelező)
 3. Nyomtató (ajánlott). Ennek hiányában a verseny kezdetekor a képernyőről kézzel le kell másolni a feladatokat.
 4. CamScanner nevű telefonos alkalmazás, amellyel a verseny végén a dolgozatok fényképezhetők, majd Dropbox fiókba feltölthetők. (Másik alkalmazás is választható, a CamScannert javasoljuk.) Ezt az alkalmazást előzetesen telepíteni kell és ki kell próbálni. (kötelező)

A verseny lebonyolítása:

 1. A versenyző kap e-mailben egy személyre szóló "Dropbox File Request" linket és egy Google Meet konferencia linket.
 2. A verseny megírásának helyszínén (ami szabadon választott) a verseny előtt fel kell állítania egy webkamerát. Ez lehet kinyitott laptop vagy állványra szerelt okostelefon is. A kamera oldalról mutassa az asztalt, ahol dolgozik. Fontos, hogy lehessen látni a kezét, és a papírt, amin dolgozik. Nem lehet rajta semmilyen fül-, vagy fejhallgató. Ha többen egy teremben írják a dolgozatot (például az iskolájukban), egyetlen kamera is elegendő, ha az mindenkit mutat.
 3. Csatlakoznia kell a Google Meet híváshoz, ahol az egyik résztvevő a Szervezők által megbízott felügyelő tanár.
 4. A verseny kezdetén megkapja a feladatokat e-mailben, de letöltheti a Társulat honlapjáról is. Ha van nyomtatója, kinyomtatja; ha nincs, lemásolja a képernyőről. Innen kezdve nem lehet vele szemben képernyő.
 5. A megoldásokat kézzel, tollal kell írni.
 6. A verseny végén a CamScannerrel le kell fényképezni a dolgozatot, PDF-be konvertálni, és a kapott Dropbox linken feltölteni. Erre 15 perc áll majd rendelkezésre. A PDF fájlt közvetlenül telefonról is fel lehet tölteni.

Budapest, 2020. szeptember 16.

A VERSENYBIZOTTSÁG

Körlevél a Bolyai János Matematikai Társulat minden tagjának

Kedves Tagunk!

Levelünkben arra törekedtünk, hogy mindenki találjon számára hasznos információt! Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a mellékelt válaszlapon válaszol kérdéseinkre, különös tekintettel a személyi adataira, e-mail címére vonatkozókra.

A körlevél tartalma:

 1. Küldöttgyűlés
 2. Rendezvények
 3. Az SZJA Társulatunknak ajánlható 1%-áról
 4. Kiadványainkról (folyóiratainkról, köteteinkről)
 5. A Matematika Műveléséért és a Matematika Oktatásáért Alapítvány 2019. évi támogatásai
 6. Adatok pontosítását kérjük
 7. Honlapunk
 8. Tagdíj