Versenyfelhívás

ÉRTESÍTÉS

A Bolyai János Matematikai Társulat értesíti az összes érdekeltet, hogy a
SCHWEITZER MIKLÓS MATEMATIKAI EMLÉKVERSENYT

ebben a tanévben 2020. október 22. (csütörtök) és november 2. (hétfő) között rendezi meg.

A versenyfeladatok 2020. október 22-én (csütörtökön) 12.00 órakor tölthetőek le pdf formátumban a http://www.bolyai.hu/schweitzer.htm honlapról.

A Schweitzer Miklós Emlékversenyen részt vehetnek mindazok, akik a verseny megrendezésekor Magyarországon vagy magyar állampolgárként külföldön valamely egyetem, főiskola hallgatói, vagy középiskolai tanulók, vagy a verseny megrendezésének évében szereztek egyetemi, főiskolai oklevelet. PhD-hallgatók csak akkor vehetnek részt, ha egyetemi, főiskolai diplomájukat a verseny megrendezésének évében szerezték. A versenyből ki vannak zárva azok, akik a verseny megrendezésének événél korábban MSc-szintű oklevelet szereztek matematikus, alkalmazott matematikus, informatikus, programtervező matematikus vagy matematika tanári szakon akár itthon, akár külföldön.

A feladatok megoldására a versenyzők idén 11 napot fordíthatnak. A megoldásokat magyar nyelven, nyomtatva vagy jól olvashatóan tintával, feladatonként külön papírra írva, továbbá a versenyzők nevének, évfolyamának, végzettségének, pontos lakcímének és e-mail címének feltüntetésével 2020. november 2-án (hétfőn) magyar idő szerint 12.00 óráig kizárólag elektronikusan pdf vagy jpg formátumban a schweitzer.miklos@renyi.hu címre kell elküldeni. A megoldásokat egy levélben kérjük, feladatonként külön fájlban.
Más úton, illetve későbben beadott megoldásokat a versenybizottság nem vesz figyelembe.

A versenyzők tetszés szerinti számú kitűzött feladat megoldását nyújthatják be. A verseny nyertesei között a Társulat Schweitzer Miklós díjakat oszt ki.
A feladatokat a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk. Több versenyző együttműködése nincs megengedve. Ha a versenybizottság tudomására jut, hogy valamelyik versenyző ezt a követelményt megszegte, az illetőt a versenyből kizárja.
Arra kérünk mindenkit, hogy a versenyzőknek semmilyen segítséget ne nyújtson a matematikai feladatok megoldásához, s velük semmiféle eszmecserét se folytassanak a feladatok megoldásával kapcsolatban a beadási határidő lejártáig. Kérjük továbbá, hogy amennyiben ilyen természetű szabálytalanság elkövetése jut bárki tudomására, haladéktalanul jelezze ezt a versenybizottságnak a fenti címen.

Budapest, 2020. szeptember 16.

a Versenybizottság

Versenykiírás

Felhívás

A Bolyai János Matematikai Társulat

2020. október 2-án, pénteken (magyar időszámítás szerint) 14.00 órai kezdettel

rendezi meg a 2020-ben érettségizettek és a középiskolai tanulók részére a

Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a versenyt a Társulat idén online formában rendezi meg, az ezzel kapcsolatos technikai tudnivalókat a felhívás végén tesszük közzé.

Kérjük a versenyzőket, hogy részvételi szándékukat legkésőbb 2020. szeptember 30-án (szerdán) 16.00 óráig a www.bolyai.hu/kurschak.htm oldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével jelezzék.

A kihirdetendő három feladat kidolgozására négy óra idő fordítható. Semmilyen segédeszköz (könyv, jegyzet, elektronikus segédeszköz) nem használható. Az íróeszközökön kívül az egyedüli megengedett segédeszköz a körző és vonalzó.

A tanulóverseny hagyományainak megfelelően a versenyen olyan feladatok szerepelnek, amelyek megoldása a versenyzők önálló matematikai gondolkodó készségét teszi próbára.

Kérjük a versenyzőket, hogy versenydolgozatukon nevüket olvashatóan és pontosan tüntessék fel.

A Kürschák József Tanulóverseny legjobb dolgozatainak szerzői Kürschák József díj-ban részesülnek.

A verseny eredményhirdetése 2020 decemberében lesz, a helyszínt és az időpontot később hirdetjük meg.

Az online lebonyolítással kapcsolatos technikai tudnivalók és előírások:

Helyszín:
Szabadon választott (otthon, iskola, egyéb), ahol a versenyző a felhívásban szereplő feltételeket teljesíteni tudja.

A versenyzők részéről szükséges technikai felszerelés és előkészületek:

 1. Név, google azonosító (kötelező), tartalék email cím (választható) megadása a regisztráció során.
 2. Webkamera (lehet laptop, tablet stb. beépített webkamerája) vagy okostelefon folyamatos töltéssel és internet kapcsolat. (kötelező)
 3. Nyomtató (ajánlott). Ennek hiányában a verseny kezdetekor a képernyőről kézzel le kell másolni a feladatokat.
 4. CamScanner nevű telefonos alkalmazás, amellyel a verseny végén a dolgozatok fényképezhetők, majd Dropbox fiókba feltölthetők. (Másik alkalmazás is választható, a CamScannert javasoljuk.) Ezt az alkalmazást előzetesen telepíteni kell és ki kell próbálni. (kötelező)

A verseny lebonyolítása:

 1. A versenyző kap e-mailben egy személyre szóló "Dropbox File Request" linket és egy Google Meet konferencia linket.
 2. A verseny megírásának helyszínén (ami szabadon választott) a verseny előtt fel kell állítania egy webkamerát. Ez lehet kinyitott laptop vagy állványra szerelt okostelefon is. A kamera oldalról mutassa az asztalt, ahol dolgozik. Fontos, hogy lehessen látni a kezét, és a papírt, amin dolgozik. Nem lehet rajta semmilyen fül-, vagy fejhallgató. Ha többen egy teremben írják a dolgozatot (például az iskolájukban), egyetlen kamera is elegendő, ha az mindenkit mutat.
 3. Csatlakoznia kell a Google Meet híváshoz, ahol az egyik résztvevő a Szervezők által megbízott felügyelő tanár.
 4. A verseny kezdetén megkapja a feladatokat e-mailben, de letöltheti a Társulat honlapjáról is. Ha van nyomtatója, kinyomtatja; ha nincs, lemásolja a képernyőről. Innen kezdve nem lehet vele szemben képernyő.
 5. A megoldásokat kézzel, tollal kell írni.
 6. A verseny végén a CamScannerrel le kell fényképezni a dolgozatot, PDF-be konvertálni, és a kapott Dropbox linken feltölteni. Erre 15 perc áll majd rendelkezésre. A PDF fájlt közvetlenül telefonról is fel lehet tölteni.

Budapest, 2020. szeptember 16.

A VERSENYBIZOTTSÁG

Körlevél a Bolyai János Matematikai Társulat minden tagjának

Kedves Tagunk!

Levelünkben arra törekedtünk, hogy mindenki találjon számára hasznos információt! Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a mellékelt válaszlapon válaszol kérdéseinkre, különös tekintettel a személyi adataira, e-mail címére vonatkozókra.

A körlevél tartalma:

 1. Küldöttgyűlés
 2. Rendezvények
 3. Az SZJA Társulatunknak ajánlható 1%-áról
 4. Kiadványainkról (folyóiratainkról, köteteinkről)
 5. A Matematika Műveléséért és a Matematika Oktatásáért Alapítvány 2019. évi támogatásai
 6. Adatok pontosítását kérjük
 7. Honlapunk
 8. Tagdíj

Beszámoló

Minden, ami emberi, akár jó, akár rossz,
előbb-utóbb véget ér. Kivéve a matematikát.

(Erdős Pál)

XXIII. Hajnal Imre Matematika Tesztverseny és Módszertani Nap

A Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozata a GYSZC Harruckern János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumában, a MTA SZAB Békés Megyei Testülete Matematika Tudományos Műhelye és a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium szakmai támogatásával március 23-án 23. alkalommal szervezte meg a Hajnal Imre Matematika Tesztverseny és Módszertani Napot.
Az iskola Wenckheim Konferenciatermében rendezett megnyitón Czeglédiné Szappanos Anita igazgatónő köszöntője után a Békés megyéből, valamint a Felvidékről, a Partiumból, a Vajdaságból és az USA-ból is érkező mintegy 200 vendéget dr. Szakács Attila főiskolai tanár, a Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozata elnöke üdvözölte. Marczis György, a BJMT Békés Megyei Tagozata szervezésért felelős titkára, a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium matematikatanára bemutatta a zsűrit, melynek elnöke dr. Németh József címzetes egyetemi tanár, tagjai dr. Kosztolányi József egyetemi docens, dr. Szakács Attila főiskolai tanár, Juhászné Kunstár Mária nyugalmazott matematikatanár és Pálinkás István szoftvermérnök voltak. Ezután ismertette a versennyel kapcsolatos tudnivalókat.

Miközben a három kategóriában versenyző 111 diák a 90 percesre tervezett, 25 feladatból álló tesztlapot töltötte ki, addig az érdeklődő vendégek meghallgathatták Béres Zoltán középiskolai tanár Egész- és tört részes egyenletek, Árokszállási Eszter mestertanár Sok a hibázási lehetőség, dr. Hajnal Péter egyetemi docens Véges ponthalmazok, távolságok, Tálas Csaba igazgató, mestertanár Húrcsokrok az egység sugarú körben - Uhrin János emlékére, valamint dr. Németh József címzetes egyetemi tanár Az első transzcendens szám – dr. Pintér Lajos emlékére című előadásait.

A feladatlapok beadása után a zsűri két tagja, dr. Kosztolányi József és Pálinkás István ismertette a feladatok megoldásait.

A kora délutáni eredményhirdetésen dr. Németh József értékelte a versenyzők munkáját. Kiemelte, hogy a legjobb tanulók a nehéz feladatok ellenére nagyon szép eredményt értek el. Ezután átadták a kategóriák győzteseinek, helyezettjeinek és felkészítő tanáraiknak az okleveleket és a támogatók által felajánlott értékes jutalmakat. Ezek között szerepelt dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere által a győztes diákoknak felajánlott, egyenként 10000 Ft értékű könyvutalvány is. Az egész napos rendezvény Marczis György, a verseny felelős szervezője jövő évre szóló meghívó szavaival ért véget.