Közlemény

Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok!

A Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozatának elnöksége a szervezőkkel együtt mindent figyelembe véve úgy döntött, hogy a pótlásra tervezett időpontban,

2020. december 3-án a

XXIV. Hajnal Imre
Matematika Tesztverseny

elmarad.

A szervezők a következő verseny megrendezését a módszertani nappal együtt a szokásos (márciusi, áprilisi) időpontban tervezik.

A szervezők nevében bizakodva és optimistán:

Marczis György
Bolyai János Matematikai Társulat
Békés Megyei Tagozata titkára

Versenyfelhívás

ÉRTESÍTÉS

A Bolyai János Matematikai Társulat értesíti az összes érdekeltet, hogy a
SCHWEITZER MIKLÓS MATEMATIKAI EMLÉKVERSENYT

ebben a tanévben 2020. október 22. (csütörtök) és november 2. (hétfő) között rendezi meg.

A versenyfeladatok 2020. október 22-én (csütörtökön) 12.00 órakor tölthetőek le pdf formátumban a http://www.bolyai.hu/schweitzer.htm honlapról.

A Schweitzer Miklós Emlékversenyen részt vehetnek mindazok, akik a verseny megrendezésekor Magyarországon vagy magyar állampolgárként külföldön valamely egyetem, főiskola hallgatói, vagy középiskolai tanulók, vagy a verseny megrendezésének évében szereztek egyetemi, főiskolai oklevelet. PhD-hallgatók csak akkor vehetnek részt, ha egyetemi, főiskolai diplomájukat a verseny megrendezésének évében szerezték. A versenyből ki vannak zárva azok, akik a verseny megrendezésének événél korábban MSc-szintű oklevelet szereztek matematikus, alkalmazott matematikus, informatikus, programtervező matematikus vagy matematika tanári szakon akár itthon, akár külföldön.

A feladatok megoldására a versenyzők idén 11 napot fordíthatnak. A megoldásokat magyar nyelven, nyomtatva vagy jól olvashatóan tintával, feladatonként külön papírra írva, továbbá a versenyzők nevének, évfolyamának, végzettségének, pontos lakcímének és e-mail címének feltüntetésével 2020. november 2-án (hétfőn) magyar idő szerint 12.00 óráig kizárólag elektronikusan pdf vagy jpg formátumban a schweitzer.miklos@renyi.hu címre kell elküldeni. A megoldásokat egy levélben kérjük, feladatonként külön fájlban.
Más úton, illetve későbben beadott megoldásokat a versenybizottság nem vesz figyelembe.

A versenyzők tetszés szerinti számú kitűzött feladat megoldását nyújthatják be. A verseny nyertesei között a Társulat Schweitzer Miklós díjakat oszt ki.
A feladatokat a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk. Több versenyző együttműködése nincs megengedve. Ha a versenybizottság tudomására jut, hogy valamelyik versenyző ezt a követelményt megszegte, az illetőt a versenyből kizárja.
Arra kérünk mindenkit, hogy a versenyzőknek semmilyen segítséget ne nyújtson a matematikai feladatok megoldásához, s velük semmiféle eszmecserét se folytassanak a feladatok megoldásával kapcsolatban a beadási határidő lejártáig. Kérjük továbbá, hogy amennyiben ilyen természetű szabálytalanság elkövetése jut bárki tudomására, haladéktalanul jelezze ezt a versenybizottságnak a fenti címen.

Budapest, 2020. szeptember 16.

a Versenybizottság

Versenykiírás

Felhívás

A Bolyai János Matematikai Társulat

2020. október 2-án, pénteken (magyar időszámítás szerint) 14.00 órai kezdettel

rendezi meg a 2020-ben érettségizettek és a középiskolai tanulók részére a

Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a versenyt a Társulat idén online formában rendezi meg, az ezzel kapcsolatos technikai tudnivalókat a felhívás végén tesszük közzé.

Kérjük a versenyzőket, hogy részvételi szándékukat legkésőbb 2020. szeptember 30-án (szerdán) 16.00 óráig a www.bolyai.hu/kurschak.htm oldalon található regisztrációs űrlap kitöltésével jelezzék.

A kihirdetendő három feladat kidolgozására négy óra idő fordítható. Semmilyen segédeszköz (könyv, jegyzet, elektronikus segédeszköz) nem használható. Az íróeszközökön kívül az egyedüli megengedett segédeszköz a körző és vonalzó.

A tanulóverseny hagyományainak megfelelően a versenyen olyan feladatok szerepelnek, amelyek megoldása a versenyzők önálló matematikai gondolkodó készségét teszi próbára.

Kérjük a versenyzőket, hogy versenydolgozatukon nevüket olvashatóan és pontosan tüntessék fel.

A Kürschák József Tanulóverseny legjobb dolgozatainak szerzői Kürschák József díj-ban részesülnek.

A verseny eredményhirdetése 2020 decemberében lesz, a helyszínt és az időpontot később hirdetjük meg.

Az online lebonyolítással kapcsolatos technikai tudnivalók és előírások:

Helyszín:
Szabadon választott (otthon, iskola, egyéb), ahol a versenyző a felhívásban szereplő feltételeket teljesíteni tudja.

A versenyzők részéről szükséges technikai felszerelés és előkészületek:

 1. Név, google azonosító (kötelező), tartalék email cím (választható) megadása a regisztráció során.
 2. Webkamera (lehet laptop, tablet stb. beépített webkamerája) vagy okostelefon folyamatos töltéssel és internet kapcsolat. (kötelező)
 3. Nyomtató (ajánlott). Ennek hiányában a verseny kezdetekor a képernyőről kézzel le kell másolni a feladatokat.
 4. CamScanner nevű telefonos alkalmazás, amellyel a verseny végén a dolgozatok fényképezhetők, majd Dropbox fiókba feltölthetők. (Másik alkalmazás is választható, a CamScannert javasoljuk.) Ezt az alkalmazást előzetesen telepíteni kell és ki kell próbálni. (kötelező)

A verseny lebonyolítása:

 1. A versenyző kap e-mailben egy személyre szóló "Dropbox File Request" linket és egy Google Meet konferencia linket.
 2. A verseny megírásának helyszínén (ami szabadon választott) a verseny előtt fel kell állítania egy webkamerát. Ez lehet kinyitott laptop vagy állványra szerelt okostelefon is. A kamera oldalról mutassa az asztalt, ahol dolgozik. Fontos, hogy lehessen látni a kezét, és a papírt, amin dolgozik. Nem lehet rajta semmilyen fül-, vagy fejhallgató. Ha többen egy teremben írják a dolgozatot (például az iskolájukban), egyetlen kamera is elegendő, ha az mindenkit mutat.
 3. Csatlakoznia kell a Google Meet híváshoz, ahol az egyik résztvevő a Szervezők által megbízott felügyelő tanár.
 4. A verseny kezdetén megkapja a feladatokat e-mailben, de letöltheti a Társulat honlapjáról is. Ha van nyomtatója, kinyomtatja; ha nincs, lemásolja a képernyőről. Innen kezdve nem lehet vele szemben képernyő.
 5. A megoldásokat kézzel, tollal kell írni.
 6. A verseny végén a CamScannerrel le kell fényképezni a dolgozatot, PDF-be konvertálni, és a kapott Dropbox linken feltölteni. Erre 15 perc áll majd rendelkezésre. A PDF fájlt közvetlenül telefonról is fel lehet tölteni.

Budapest, 2020. szeptember 16.

A VERSENYBIZOTTSÁG

Körlevél a Bolyai János Matematikai Társulat minden tagjának

Kedves Tagunk!

Levelünkben arra törekedtünk, hogy mindenki találjon számára hasznos információt! Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a mellékelt válaszlapon válaszol kérdéseinkre, különös tekintettel a személyi adataira, e-mail címére vonatkozókra.

A körlevél tartalma:

 1. Küldöttgyűlés
 2. Rendezvények
 3. Az SZJA Társulatunknak ajánlható 1%-áról
 4. Kiadványainkról (folyóiratainkról, köteteinkről)
 5. A Matematika Műveléséért és a Matematika Oktatásáért Alapítvány 2019. évi támogatásai
 6. Adatok pontosítását kérjük
 7. Honlapunk
 8. Tagdíj