Körlevél a Bolyai János Matematikai Társulat minden tagjának

Kedves Tagunk!

Levelünkben arra törekedtünk, hogy mindenki találjon számára hasznos információt! Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a mellékelt válaszlapon válaszol kérdéseinkre, különös tekintettel a személyi adataira, e-mail címére vonatkozókra.

A körlevél tartalma:

 1. Küldöttgyűlés
 2. Rendezvények
 3. Az SZJA Társulatunknak ajánlható 1%-áról
 4. Kiadványainkról (folyóiratainkról, köteteinkről)
 5. A Matematika Műveléséért és a Matematika Oktatásáért Alapítvány 2019. évi támogatásai
 6. Adatok pontosítását kérjük
 7. Honlapunk
 8. Tagdíj

1. A Küldöttgyűlés-t 2020. május 16. (szombaton) 10.00 órai kezdettel tartjuk, a MTA Rényi A. Matematikai Kutatóintézet (Budapest V. ker., Reáltanoda u. 13-15.) Nagytermében. A Küldöttgyűlésre minden érdeklődőt ezennel szeretettel meghívunk. (Szavazati joggal a megválasztott küldöttek rendelkeznek.)

2. Rendezvények:
A Matematikatanárok Rátz László Vándorgyűlését (http://www.bolyai.hu/ratzlaszlo.htm) 2020. július 7-10. között tartjuk Egerben. Ha részt kíván venni, szíveskedjék a mellékelt válaszlapot kitölteni és címünkre legkésőbb 2020. február 28-ig visszaküldeni.
Megköszönnénk, ha a környezetében levő, nem társulati tagok figyelmét is felhívná rendezvényünkre.

A 2022. évi IMU kongresszus szervezői támogatni kívánják a pályájuk kezdetén álló matematikusok részvételét a kongresszuson. E célból a Kovalevskaya ösztöndíjat hirdették meg, melynek keretében a pályázók helyi költségeit fedezik.
A regisztrációs díjat és az útiköltséget más forrásból kell megoldani. A pályázatokat országonként egy szervezet nyújthatja be, a Bolyai Társulat vállalja a jelentkezések összegyűjtését és továbbítását, de a regisztrációs díj és az útiköltség finanszírozásában nem tud segíteni.
Információk: https://www.mathunion.org/imu-net/archive/2019/imu-net-97

További rendezvényekről év közben folyamatosan küldünk értesítést e-mailen és a Társulat honlapján közzé tesszük a híreket.

3. Az SZJA Társulatunknak ajánlható 1%-áról
A 2019-ben a személyi jövedelemadók egy százalékának felajánlásából

 • a BJMT számlájára 725.335.- Ft érkezett, melyet a következőkre fordítjuk:
  • matematikatanárok továbbképzésére: 300.000.- Ft,
  • társulati díjakra: 100.000.- Ft,
  • tehetséggondozásra: 200.000.- Ft,
  • működésre: 125.335.- Ft.
 • a Matematika Műveléséért és a Matematika Oktatásáért Alapítvány 1682.- Ft-ot kapott, az összeget a tehetséggondozó táborok költségeire fordítjuk.

Ezt az alkalmat is megragadjuk arra, hogy minden felajánlónak megköszönjük szíves segítségét és kérjük, hogy a jövőben is támogassák közhasznú tevékenységeinket.

2020-ban is lehetőség van arra, hogy tagjaink (és mások is), akik a magyar matematika érdekében végzett tevékenységünket kívánják támogatni, a 2019-ben befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-át ismét felajánlják Társulatunknak.
Az SZJA 1%-ának felajánlására két lehetőséget szeretnénk megemlíteni:

 • ha a Társulatnak a magyar matematika érdekében végzett tevékenységét megkülönböztetés nélkül kívánja támogatni, a BJMT 19815613-2-41 adószámára szíveskedjék majd kitölteni a formanyomtatványt,
 • ha a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok kiadását szeretné támogatni, a MATFUND Alapítvány 18157444-2-43 adószámára szíveskedjék majd kitölteni a formanyomtatványt.

4. Kiadványainkról

4.1. Idegen nyelvű folyóiratok

 • a Combinatorica folyóirat 38/6 és 39/1-5-ig terjedő számai jelentek meg 2019-ben, a folyóirat belföldi előfizetési díja változatlanul 11.250.- Ft + ÁFA/évfolyam (megrendelhető a Bolyai J.M. Társulattól),
 • 2019-ben a Periodica Mathematica Hungarica folyóirat 78/1,2 és 79/1,2-es számai jelentek meg, a Lap megrendelésével és árával kapcsolatos információk a Springer honlapján találhatóak, a http://www.springernature.com/gp/librarians/licensing/journals-price-list címen.

4.2. Magyar nyelvű folyóiratok

 • az ABACUS 9 füzete az eredeti terv szerint jelent meg; a 2019/2020-as tanévre előfizetési díja 5.500.- Ft, ami tartalmazza a postaköltséget és a pontverseny nevezési díját is (megrendelhető a MATEGYE Alapítványtól -6001 Kecskemét, Pf. 585 -, tel.: (76)505-753, e-mail: abacus@mategye.t-online.hu),
 • az Alkalmazott Matematikai Lapok 36. (2019) évfolyam első száma jelent meg, az előfizetési díj 1.200.- Ft/évfolyam ÁFÁ-val (megrendelhető a Bolyai J.M. Társulattól),
 • a KöMaL 2019/2020-as tanévre tervezett 9 száma határidőre megjelent, illetve megjelenik; előfizetési díja: 8.100.- Ft/év (megrendelhető interneten: https://www.komal.hu/megrendelolap/reszletek.h.shtml), további információk a 372-2850 telefonon),
 • a Matematikai Lapok következő számának megjelenése csúszik, nincs információnk a megjelenés várható időpontjáról; a Lap a BJMT tagjai számára ingyenes, kérjük szépen, jelezze a válaszlapon, kéri-e a folyóiratot, hogy a készítendő példányszámot minél jobban fel tudjuk becsülni.
 • az Érintő elektronikus matematikai lapok 2019-ben megjelent számai a http://www.ematlap.hu/ címen érhetőek el.

4.3. Kötetek
A Bolyai Society Mathematical Studies sorozatban - a Springer Verlaggal kötött szerződés keretében megjelent köteteinkből az alábbiakat lehet a BJMT irodájában megvásárolni, illetve e-mailen/postán megrendelni (az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a postaköltséget azonban nem):

 • Extremal Problems for Finite Sets 3.250.- Ft,
 • Topology with Applications 2.050.- Ft,
 • Low Dimensional Topology 2.690.- Ft,
 • Random Walks 2.575.- Ft,
 • Contemporary Combinatorics 1.345.- Ft,
 • Paul Erdős and His Mathematics, I-II. 9.975.-Ft,
 • Higher Dimensional Varieties and Rational Points 4.145.- Ft,
 • Surgery on Contact 3-Manifolds and Stein Surfaces 3.150.- Ft,
 • More Sets, Graphs and Numbers 2.700.- Ft,
 • Entropy, Search, Complexity 2.800.- Ft,
 • Horizons of Combinatorics 2.800.- Ft,
 • Handbook of Large-Scale Random Network 4.000.- Ft
 • BUILDING BRIDGES Between Mathematics and Computer Science 5.000.- Ft.
 • Fete of Combinatorics 5.000.- Ft
 • An Irregular Mind – Szemerédi is 70 - 7.500.- Ft
 • Cylindric-like Algebras and Algebraic Logic 3.500.- Ft
 • Deformations of Surface Singularities 4.000.- Ft
 • Geometry – Intuitive, Discrete and Convex, a Tribute to László Fejes Tóth 4.000.- Ft
 • Erdős Centennial 7.500.- Ft
 • Contact and Symplectic Topology 3.150.- Ft
 • New Trends in Intuitive Geometry 3.150.- Ft.

A sorozaton kívül megjelent Limit Theorems in Probability and Statistics, I. –II. c. kötet 2.500.- Ft-ért kapható.

5. A Matematika Műveléséért és a Matematika Oktatásáért Alapítvány 2019. évi támogatásai:

 • Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaversenyre 70.000.- Ft,
 • XXVIII. Bátaszéki Matematika Versenyre 70.000.- Ft,
 • Rátz László Vándorgyűlésre 439.000.-Ft,

összesen: 579.000.- Ft.

6. Adatok pontosítását kérjük
A mellékelt válaszlap visszaküldését feltétlenül kérjük azoktól, akik szeretnének valamilyen rendezvényen részt venni, kérik a Matematikai Lapokat, elő kívánnak fizetni valamelyik lapunkra, megrendelik valamelyik kötetünket, és/vagy adataikban (lakcím, munkahely, e-mail cím) változás történt. Kérjük, ne feledkezzen el a pontosítások megtételéről, különös tekintettel az e-mail címre, amire gyorsasági, takarékossági okokból is szükségünk van!

7. Honlapunk: címe http://www.bolyai.hu/
A Társulat honlapját igyekszünk naprakészen tartani. Hírleveleinkben (http://www.bolyai.hu/hirlevelek.htm) a tudomásunkra jutó aktuális információkat foglaljuk össze. Időről-időre érdemes ellátogatni oldalainkra.

8. Tagdíj
2019-ben tagtársaink az éves tagdíj felett 118.400.- Ft-ot fizettek számlánkra, ezúton is köszönjük a támogatást.

A 2020. évi tagdíj összegét a küldöttgyűlés hagyja majd jóvá. Ezután a tagdíj mértékéről és a befizetés határidejéről újabb levelet írunk. Itt felhívjuk szíves figyelmét a tagdíj fizetésével kapcsolatos azon kitételre, hogy „aki még a Küldöttgyűlés előtt befizeti tagdíját, jogosult az előző évre meghatározott összeget fizetni” (2019-ben a javasolt összeg 6.000.-, a minimálisan befizetendő összeg 5.000.- Ft volt; az általános, ill. középiskolás diákoknak, a nappali tagozaton B.Sc. vagy M.Sc. fokozatot szerző egyetemistáknak és a 70. évüket be nem töltött nyugdíjasoknak 600.- Ft). A legfeljebb 65 éves tagok esetében bevezettük az „élethosszig tartó tagsági díjat”, ami azt jelenti, hogy ha valaki előre befizet egy nagyobb összeget, az egész életére taggá válik. Az összeget a (66-K)xT képlet alapján kell megállapítani, ahol K jelenti az illető életkorát, amelyet az adott naptári évben betölt, T az adott évre érvényes rendes tagdíj. 70. életév betöltésekor mindenki mentesül a tagdíj fizetése alól, ugyanakkor automatikusan tagja marad a Társulatnak.
Az összeget átutalhatja a Kereskedelmi és Hitelbanknál kezelt 10200830-32310243 sz. bankszámlánkra vagy előzetes jelzés alapján csekket küldünk a befizetéshez. Érdemes élni ezen jogával!

Üdvözlettel:
Simon Péter s.k. BJMT főtitkár
Rákóczi Ildikó s.k. BJMT igazgató

Budapest, 2020. január 15.

Melléklet:
Válaszlap