Megemlékezés dr. Szakács Attila főiskolai tanárról

dr. Szakács Attila

Dr. Szakács Attila a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar Gazdaságtudományi Intézetének nyugalmazott főiskolai tanára 2022. február 8-án hunyt el.

1963. július 20-án született a kárpátaljai Botfalván. Középiskolai tanulmányait Sislócon végezte.
Matematikus, matematika szakos tanári egyetemi diplomáját 1985-ben az Ungvári Állami Egyetemen szerezte, ahol már a kezdetektől felfigyeltek kiváló képességeire.

A fizika-matematika tudományok kandidátusa volt (Szovjetunió Legfelsőbb Tudományos Bizottsága, Moszkva, 1992). Kandidátusi fokozatát a csoportgyűrű egységcsoportjának unitér részcsoportjáról írt értekezéséért kapta, tudományos vezetője prof. Bódi Béla. A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága 1995-ben honosította a tudományos fokozatát. 2002-ben Szegedi Tudományegyetemen szerezte a matematikus-közgazdász diplomáját.

A felsőoktatásban töltött 36 év az Ungvári Állami Egyetemen kezdődött. 1992-1995-ig erősítette Egerben az Eszterházy Károly Főiskola Matematika Tanszékét. 1995-ben költözött a családjával együtt Békéscsabára.

Békéscsabán 1995-2004 között a Kőrösi Csoma Sándor Főiskola Gazdaságmatematika és Statisztika Tanszék alapító tanszékvezetője, 2000-2006 között pedig a Kar főigazgató-helyettese volt. 1997-ben kapta a főiskolai tanár kinevezését. 2012 szeptemberétől – egészen egészségügyi okok miatti nyugdíjba vonulásáig – a Műszaki menedzser alapszak szakfelelőseként dolgozott.

Főbb oktatási területei: absztrakt algebra, matematikai analízis, valószínűségszámítás, informatika, statisztika. Oktatói tevékenysége kezdettől fogva a matematika oktatás gyakorlatorientáltabbá tételére irányult. Ennek érdekében számos főiskolai és egyetemi kiadványt, tankönyvet és más segédletet írt, illetve lektorált.

Széleskörű tudományos és szakmai közéleti tevékenységet is folytatott. Tagja volt a Lembergi Matematikai Társaságnak (Ukrajna), a Magyar Algebristák Egyesületének, valamint az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Békés Megyei Testületének is. 1994-ben lépett be a Bolyai János Matematikai Társulatba, 2003-ban választották meg a BJMT Békés Megyei Tagozata elnökének. Dolgozott több cikluson keresztül a Társulat különböző központi szerveiben, bizottságaiban, egy cikluson keresztül pedig a Választmányban Békés megyét képviselte. Küldötti feladatokat is többször látott el. Lelkiismeretes és aktív munkájával hozzájárult a színvonalas Békés megyei matematikai közélet formálásához, annak állandó mozgató rugója volt.

Dr. Szakács Attila víg kedélyű, társaság kedvelő ember volt. Kollégái, tanítványai, barátai szerették közvetlenségéért, humoráért, „határtalan” optimizmusáért. Szerénységét, segítőkészségét, szakmai és emberi nagyságát, jó szívvel, tisztelettel megőrizzük.

A szakterületéhez kötődő nemzetközi főbb publikációk:

  1. Szakács, A., (with Bovdi A.A.) The unitary subgroup of the multiplicative group of a modular group algebra of a finite abelian p-group, Mat. Zametki, 45 1989. No. 6, 23-29) (in Russian).
  2. Szakács, A., (with Bovdi A.A.) The unitary subgroup of the multiplicative group of a modular group algebra of a finite abelian p-group, Math. Notes, 45 1989, No. 5-6, 445-450).
  3. Szakács, A., (with Bovdi A.A.) A basic for the unitary subgroup of the group of normalized units in a finite commutative group algebra. Publ. Math. Debrecen, 46 1995, No. 1-2, 97-120).
  4. Szakács, A., Unitary subgroup of the Sylow 2-subgroup of the group of normalized units in a finite commutative group ring, Acta Acad Paed. Agriensis, Sect. Math. XXIV 1997, 89-97.
  5. Szakács, A., (with Patay Z.) On Fermat’s Problem in matrix rings and groups, Publ. Math. Debrecen, 61 2002., No 3-4, 487-494.

https://www.researchgate.net/profile/Attila-Szakacs-2