Tagozati hírek


MEGHÍVÓ

A Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozata tagjainak

Kedves Tagtársunk!

A Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozata beszámoló, vezetőség- és küldöttválasztó értekezletét 2012. március 22‑én 15 órakor tartja Békéscsabán a Szent István Egyetem 126-os szobájában (dr. Szakács Attila főiskolai tanár irodája).

A tagozati gyűlésen értékeljük az előző 3 év munkáját, meghatározzuk a következő évek programját, vezetőséget és küldötteket választunk.

Javaslat a BJMT Békés Megyei Tagozata vezetőségére:
Elnök: dr. Szakács Attila, főiskolai tanár, Szent István Egyetem, Békéscsaba
Titkár: Marczis György, középiskolai tanár, Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula

Javaslat a küldöttek személyére a BJMT Országos Küldöttértekezletére (május 5.):
Szabó Zsófia, középiskolai tanár (AGK), Békéscsaba
Dr. Pomuczné Nagy Ildikó, középiskolai tanár, Gyula
Gábor Tamás István, egyetemi hallgató (SZIE), Doboz

Mindenkit tisztelettel várunk.
Aki nem tud eljönni, véleményét, javaslatait elküldheti a marczisgy@t-online.hu email-címre is.

Gyula, 2012. március

A BJMT Békés Megyei Tagozata vezetősége nevében:

Marczis György, megyei titkár


Megyei tagozati értekezlet

A Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozata megjelent tagjai március 22-én meghallgatták a 2009-2011-ig terjedő időszak munkájáról szóló titkári beszámolót, azt kiegészítésekkel elfogadták.

A jelenlévők egyhangúlag elfogadták, hogy a meghívóban javasolt három tagtársunk képviselje a Békés Megyei Tagozatot a Társulat május 5-i küldöttgyűlésén.

A jelenlévők egyhangúlag megválasztották a BJMT Békés Megyei Tagozata vezetőségét:

Elnök: dr. Szakács Attila, főiskolai tanár, Szent István Egyetem, Békéscsaba
Titkár: Marczis György, középiskolai tanár, Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula

Békéscsaba, 2012. március 22.

A BJMT Békés Megyei Tagozata vezetősége nevében:
Marczis György, megyei titkár